OPRACOWANIE I KONSULTACJA
PROJEKTĂ“W KRAJOWYCH PROGRAMĂ“W OCHRONY FOKI SZAREJ I MORĹšWINA

 

argaiv1570

Oddajemy do Państwa r±k ostateczn± wersję projektów krajowych programów ochrony ssaków bałtyckich ? foki szarej i mor¶wina.

PROGRAM OCHRONY FOKI SZAREJ 

PROGRAM OCHRONY MOR¦WINA

 


PROGRAMY OCHRONY FOKI SZAREJ I MOR¦WINA - WERSJA Z DNIA 31.10.2012 (ARCHIWUM)

PROGRAM OCHRONY FOKI SZAREJ
wersja z 31.10.2012
 (ARCHIWUM)

PROGRAM OCHRONY MOR¦WINA
wersja z 31.10.2012 (ARCHIWUM)

 

UWAGI DO PROJEKTÓW DO WERSJI PLANÓW OCHRONY FOKI SZAREJ I MOR¦WINA Z DNIA 31.10.2012 WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI
ZESTAWIENIE UWAG DO PROGRAMU OCHRONY MOR¦WINA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI 
ZESTAWIENIE UWAG DO PROGRAMU OCHRONY FOKI SZAREJ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI


OdpowiedĽ na niektóre uwagi samorz±dów powiatu Puckiego, Połnocnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej I ZRM-OP

OdpowiedĽ na uwagi Prof. dr hab. inż. W. Wawrzyniaka

Uwagi Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Uwagi Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
? Uwagi Zrzeszenia Rybaków Morskich - OP do programu ochrony foki szarej 
? Uwagi Urzędu Morskiego w Gdyni 
Uwagi Departamentu Rybołówstwa MRiRW
? Uwagi Prof. dr hab. inż. Wawrzyńca Wawrzyniaka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) do programu ochrony mor¶wina
? Uwagi Prof. dr hab. inż. Wawrzyńca Wawrzyniaka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie) do programu ochrony foki szarej


Stanowisko zarz±du stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
? Stanowisko Samorz±dów Powiatu Puckiego w odniesieniu do wstępnych "Krajowych Projektów Ochrony Foki Szarej i Mor¶wina" 

 PROGRAMY OCHRONY FOKI SZAREJ I MOR¦WINA - WERSJA Z DNIA 23.08.2012 (ARCHIWUM)
 

PROGRAM OCHRONY FOKI SZAREJ
WERSJA Z DNIA 23.08.2012 
(ARCHIWUM)

PROGRAM OCHRONY MOR¦WINA
WERSJA Z DNIA 23.08.2012
 (ARCHIWUM)

UWAGI DO PROJEKTÓW DO WERSJI PLANÓW OCHRONY FOKI SZAREJ I MOR¦WINA Z DNIA 23.08.2012

ZESTAWIENIE UWAG DO PROGRAMU OCHRONY MOR¦WINA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - 16.10.2012
ZESTAWIENIE UWAG DO PROGRAMU OCHRONY FOKI SZAREJ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI - 16.10.2012
ZESTAWIENIE OGÓLNYCH UWAG DO PROGRAMÓW OCHRONY FOKI SZAREJ I MOR¦WINA

Opinia Morskiego Instytutu Rybackiego ? Państwowego Instytutu Badawczego
Uwagi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do planów ochrony foki szarej
Uwagi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do planów ochrony mor¶wina
Uwagi Urzędu Morskiego w Gdyni
Uwagi Zakładu Ekologii Wód Instytutu Morskiego w Gdańsku
Uwagi i komentarze ¶rodowiska rybackiego z Mierzei Wi¶lanej
       (Zrzeszenie Rybaków Morskich - Organizacja Producentów - Władysławowo, LGR "Rybacka Brać Mierzei")

Uwagi Słowińskiego Parku Narodowego
Uwagi Regionalnego Dyrektora Ochrony ¦rodowiska w Gdańsku
Uwagi Fundacji WWF Polska
Uwagi PSEWLista instytucji i organizacji, które brały udział w konsultacjach programów ochrony ssaków bałtyckich
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.